เกี่ยวกับ AIT

ประวัติและพัฒนาการ

2558

   

ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก F5, Vmware, และ Netapp

2557

   

ได้รับเป็น CISCO Certified Training Center และเปิดบริการศูนย์ฝึกอบรม “Train 4”

2556

   

ได้รับรางวัล “ASEAN Partner of The Year” จาก บริษัทซิสโก้ซีสเต็มส์ อิงค์

2555

   

จัดตั้งบริษทร่วมทุนกับ บริษัทล็อกซ์เล่ย์ไวเลสจำกัด เพื่อรองรับการลงทุนธุรกิจ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2554

   

ได้รับรางวัล “Asia’s 200 Best Under a Billion Award” จากนิตยสาร Forbes Asia สองปีซ้อน

2552

   

ได้รับรางวัล “SET Award for Best Company Performance Award” จากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549

   

ได้รับการการแต่งตั้งเป็น CISCO Certified Gold Partner

2546

   

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2538

   

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในระดับ Silver Partner จาก CISCO Systems

2535

   

ก่อตั้งบริษัทขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซีส เตมส์อินทิเกรเตอร์ (System Integrator)

ปี 2558

 

2558

ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจาก F5, Vmware, และ Netapp เพื่อให้เรา ได้โซลูชั่นด้าน Clouds ที่สมบูรณ์ที่สุด

ปี 2557

 

2557

ได้รับเป็น CISCO Certified Training Center และเปิดบริการศูนย์ฝึกอบรม “Train 4” เพื่อฝึกอบรมลูกค้าของบริษัทตลอดจนผู้ต้องการเรียนรู้ด้านเทคนิค และเทคโนโลยีต่างๆ ของ CISCO Systems

ปี 2556

 

2556

ได้รับรางวัล “ASEAN Partner of The Year” จาก บริษัทซิสโก้ซีสเต็มส์ อิงค์

ปี 2555

 

2555

จัดตั้งบริษทร่วมทุนกับ บริษัทล็อกซ์เล่ย์ไวเลสจำกัด เพื่อรองรับการลงทุนธุรกิจ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปี 2553 & 2554

 
2553 & 2554

ได้รับรางวัล “Asia’s 200 Best Under a Billion Award” จากนิตยสาร Forbes Asia สองปีซ้อน

ปี 2552

 

2552

ได้รับรางวัล “SET Award for Best Company Performance Award” จากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2549

 

2549

ได้รับการการแต่งตั้งเป็น CISCO Certified Gold Partner

ปี 2546

 
2546

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2538

 
2538

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในระดับ Silver Partner จาก CISCO Systems

ปี 2535

 
2535

ก่อตั้งบริษัทขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีลักษณะธุรกิจคือ ซีส เตมส์อินทิเกรเตอร์ (System Integrator) หรือ “SI” หรือ เป็นผู้รวมระบบคอมพิว เตอร์และระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซีส เตมส์ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตรงต่อ ความต้องการของลูกค้า การขายของเราเป็นระบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ซึ่งรวมถึง การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา