ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “ค ร อ บ ค รั ว A I T” ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ AIT โดยเราพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง โดย AIT ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา “บุคลากร” โดยถือเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ “บุคลากร” ของ AIT ถือเป็น “Human Assets” ที่มีคุณค่าต่อองค์กร

Pre-Sale Engineer
  • เพศชายเพศหญิง
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง technology
  • สามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่
  • ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของ CISCO พิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
Outsourcing Engineer
  • เพศชาย
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี
  • ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของ CISCO พิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี