ข่าวสารความเคลื่อนไหว

กิจกรรมบริษัท

กลับ

Cisco FSI Summit 2015

เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) ได้จัดงาน Cisco FSI Submit 2015 เพื่อออกบูธแนะนำเทคโนโลยีใหม่ให้กับลูกค้า