การพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม

กลับ

บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558

บริหารและพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่